Wentylacja dla przemysłu

Wentylacja dla przemysłu Panda Automation

Posiadamy doświadczenie w instalacji systemów klimatyzacji, wentylacji wraz z automatyką sterującą dla obiektów komercyjnych oraz przemysłowych o znacznych kubaturach. Tego typu systemy wymagają indywidualnych rozwiązań wynikających z charakterystyki obiektu oraz odbywających się tam procesów technologicznych. 

Zadaniem wentylacji w obiektach przemysłowych najczęściej jest usuwanie zanieczyszczonego powietrza a także nadmiaru ciepła wydzielanego przez maszyny oraz urządzenia. Oba te czynniki powodują zarówno pogorszenie warunków pracy pracowników jak i urządzeń czy całych linii produkcyjnych. Zanieczyszczenia oraz niewłaściwa temperatura powietrza mogą być przyczyną wypadków oraz utraty zdrowia ludzi, równocześnie powodują szybsze zużycie maszyn oraz linii produkcyjnych zwiększając ryzyko awarii i kosztownych przestojów. 

Proces technologiczny często wymaga utrzymania założonych tolerancji wahań temperatury i wilgotności względnej a często również odpowiedniej czystości powietrza. 

Zapewniamy bezpłatne wyliczenia oraz doradztwo techniczne podczas opracowywania koncepcji systemu wentylacji. Zapewniamy profesjonalny montaż oraz kompletnę dokumentację powykonawczą. 

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami telefoniczne lub naciskając przycisk "WYŚLIJ ZAPYTANIE" po lewej stronie.